Prirodni preparat koji doprinosi snižavanju holesterola i triglicerida.

Arterinorm se preporučuje kada je rano za lekove (ili se ne preporučuju), a dijeta nije dovoljna.

Kako se hraniti

Preporučuje se mediteranska ishrana.

Svetska zdravstvena organizacija još uvek nije pronašla ni jednu manu ovoj ishrani i preporučuje je kao najzdraviju hranu za čoveka.

Koliko fizičke aktivnosti se preporučuje za zdravo srce?

Aerobna fizička aktivnost je blagotvorna i sigurna za kardivaskularni sistem

Preporučuje se:
Ukoliko ne možete da sprovedete propisanu minutazu i manja aktivnost od preporučene ipak daje rezultate u smanjenju kardivaskularnog rizika.

Hipertenzija (definiše se vrednostima > 140/90mmHg)

Hipertenzija je vodeći faktor rizika za kardiovaskularne bolesti.

Promene životnog stila kod hipertoničara:

Savetuje se stroga zabrana pušenja

Kako se vodi dnevnik vrednosti krvnog pritiska?

U dnevnik se upisuje vrednost krvnog pritiska ujutro pre uzimanja terapije(ili pre doručka) i uveče pred spavanje (pre kupanja i uzimanja večernje terapije)

Hiperlipidemija - povišene vrednosti masnoće u krvi

Lečenje hiperlipidemije smanjuje neželjene kardivaskularne događaje.

Lipidni status (ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi) tumačiti u kontekstu totalnog kardiovaskularnog rizika.

Najvažnija je kontrola LDL holesterola – glavno pravilo: što niže to bolje!

Totalni kardiovaskularni rizik

SCORE

Terpijski cilj za LDL [mmol/L]

Nizak
[<- 1%]

3

Umeren
[->1% i <- 5%]

2,6

Visok
[->5% i <- 10%]

1,8

Vrlo visko
[->10%]

1,4

Dijabete
(definisan HgbA1c > 6.5%)